RYTMIKA

W naszym żłobku raz w tygodniu, prowadzone są dla dzieci zajęcia rytmiczno-umuzykalniające. Zajęcia prowadzi Pani Anna Koszycarz. Zajęcia stwarzają dzieciom możliwość zaspokojenia wrodzonej potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych, poprzez śpiew, zabawy ruchowe i taniec. Rozwijają słuch, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i logiczne myślenie oraz rozbudzają wrażliwość estetyczną dziecka. Zajęcia prowadzone są w atmosferze zabawy i odprężenia, dostosowane są do możliwości dzieci i ich zainteresowań muzycznych. W czasie zajęć wykorzystujemy wiele pomocy dydaktycznych, rekwizytów i instrumentów perkusyjnych. Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach rytmiczno - muzycznych, od wczesnego dzieciństwa kształtuje się ich wrażliwość muzyczną, intelekt oraz właściwe pojmowanie wartości muzyki.