Zadanie dofinansowano z budżetu państwa

 Nazwa programu: Program MALUCH+ 2021

Nazwa zadania: utworzenie i  dofinansowanie miejsc opieki
w żłobku

wartość dofinansowania: 7440

całkowita wartość zadania: 7440 zł

opis zadania: dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie opłaty za pobyt, ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko miesięcznie. W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc w ramach ww.