Wolne miejsca w naszym Zlobku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dotacja z Urzędu Miasta Krakowa!

,,W roku 2018 od  1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.'' Transza dotacji za miesiąc styczeń wypłacana będzie pod koniec lutego.

 

Dotacja z programu MALUCH 2018 !

Kwota dotacji wynosi 150 zł miesięcznie.                                                                  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami                                      programu Maluch 2018 kontaktując się telefonicznie.

WPISOWE:

Warunkiem zapisania dziecka do żłobka jest złożenie Karty Zgłoszeniowej i dokonanie bezzwrotnej opłaty administracyjnej (wpisowe) w kwocie 350 zł.      Opłata zawiera ubezpieczenie dziecka, zajęcia dodatkowe (rytmika), pomoce dydaktyczne, teatrzyki, środki higieniczne (mydło hipoalergiczne, ręczniki papierowe), nocnik

MIESIĘCZNE CZESNE:

 • dla dzieci przebywających do 10 godzin dziennie -950zł(*627,0 zł - GRUDZIEŃ)

 • dla dzieci przebywających do 5 godzin dziennie -680 zł(*518,5 zł - GRUDZIEŃ)
 • każda dodatkowa godzina pobytu dziecka – 10 zł

* Ceny obniżone wyłącznie o dotację z UMK. 

Ceny

KARNETY GODZINOWE:

 • pojedyncza godzina – 15 zł
 • 25 godzin – 250 zł (10 zł jedna godzina)
 • 50 godzin – 450 zł (9 zł jedna godzina)

     DODATKOWY RACHUNEK BANKOWY - CATERING !!!

 • Opłaty za wpisowe oraz czesne prosimy dokonywać do dnia 5-tego każdego miesiące na rachunek bankowy: 
  Bank PEKAO  S.A. 27 1240 5080 1111 0010 5689 8308
 • Opłaty za catering prosimy dokonywać do dnia 5-tego każdego miesiące na rachunek bankowy:
  Bank PEKAO  S.A.  51 1240 5080 1111 0010 7204 2583

 

W roku 2017 od  1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. ,,czesne'') o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości

godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl